kancelaria radcy prawnego

radca prawny dr BOGNA ORŁOWSKA-ZIELIŃSKA

Radca prawny dr Bogna Orłowska-Zielińska od 2007 roku jest członkiem Olsztyńskiej Izby Adwokackiej, odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Olsztynie pod patronatem Adwokata Ryszarda Afeltowicza i Adwokata Andrzeja Brzozowskiego.

Od 2012 r. wpisana jest listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izby Radców Prawnych pod nr OL-1381. Pracowała
w charakterze radcy prawnego w warszawskiej i olsztyńskiej Kancelarii Prawnej.

Mecenas Bogna Orłowska-Zielińska jest również wykładowcą akademickim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiegow Olsztynie, od 2011 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Materialnego.

W 2010 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych – specjalność prawo karne. Autorka publikacji z zakresu prawa karnego, kryminologii, prawa nieletnich, prawa rodzinnego oraz praw człowieka.

Radca prawny dr Bogna Orłowska-Zielińska udziela porad prawnych oraz świadczy pomoc prawną na rzecz osób prywatnych, pomagając rozwiązywać ich problemy majątkowe i osobiste. Ponadto doradza przedsiębiorcom, prowadząc bieżącą obsługę prawną, negocjując umowy, tak, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy swoich Klientów.

Od 1 lipca 2015 roku radca prawny dr Bogna Orłowska-Zielińska, w związku z nowelizacją ustawy Kodeks postępowania karnego, występuje w charakterze obrońcy w postępowaniach karnych. Odbyta aplikacja adwokacka, a tym samym zdobyte doświadczenie na sali sądowej jak i praca naukowa z zakresu prawa karnego pozwalają reprezentować również interesy Klientów w sprawach karnych
i karnoskarbowych.

Adres

Kontakt

nr konta